Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2013

martrys
19:19
Jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
Zarzuć mi ręce na szyję
— Leopold Staff
Reposted bydusiximpulsiiveJuliettewosqsaysomethingwonskaballhorcruxbohomuzzyumre20wrzesniaself-destructivelittlegirlranisuperkalifragalistodekspialitycznie-vestigesoeasypawelq89patosamfibijnewaniliowaa00wildstrawberrykrychaaAlwaysMe

February 03 2013

martrys
22:41
Nigdy nie powinnam otwierać Ci moich drzwi 

January 28 2013

martrys
13:54
4230 293a
martrys
13:53
4225 98ec
Reposted bylobuss lobuss
martrys
13:53
4214 60d4
Reposted by3u3awerkacholerkaedzdworca
martrys
13:53
4205 b32c

January 27 2013

martrys
23:16
2. 28.01.2013 (00:14) płaczę bo on nadal nie rozumie, dodatkowo nie potrafi pomoc, a wręcz utrudnia. Duszę to w sobie. Chcę umrzeć i już tego nie czuć
martrys
23:03
chcę umrzeć we śnie
Reposted byollxoxohorcrux
martrys
22:17
marzę o tym żeby nie żyć
martrys
22:08
1. 27.01.2013 (23.05.) - płaczę, bo on nie potrafi zrozumieć jak bardzo jestem nieszczęśliwa. 
martrys
17:08
zadziwiające jak życie potrafi być zaskakujące

martrys
01:52
8676 38d7 500
martrys
01:52
8673 d1f8
martrys
01:36
Ciekawe, jaka będzie moja starość, gdzie będę... a co najważniejsze, z kim.
martrys
01:36
8639 40b9 500
martrys
01:35
8638 7dde
Reposted byIMSbudasgrubysmoke11Hypothermiaexistentialgreatdayforfreedom
martrys
01:35
8636 fb7a 500
Reposted bydaaaaaamn daaaaaamn
martrys
01:35
8635 fee0
Reposted byblackmoth7 blackmoth7
martrys
01:34
8631 823b
Reposted bydaaaaaamnVarjoaValkyrie
martrys
01:34
8630 e55b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl